top of page

Voorwaarden.

Vrijstelling in BA van 750,00 EUR van toepassing, voor bestuurders

van 21 jaar tot en met 25 jaar + 150,00 EUR

 

Het omschreven voertuig niet gebruiken voor professionele

activiteiten; geen leveringen aan huis, geen koerierdiensten.

 

 Bestuurders die ouder zijn dan 21 jaar.

 

Bestuurders die minstens 4 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs

AM,A of B.

 

Die in België wonen en er ingeschreven zijn.

 

Laatste 5 jaar geen schadegeval in fout hebben gehad.

 

Waarvan de verzekering BA Motorrijtuigen in de laatste 5 jaar niet

werd opgezegd.

 

Waarvan vóór de aanvang van de huurperiode een kopie van de

identiteitskaart en het rijbewijs bezorgd is.

 

Alle voorwaarden dienen strikt nageleefd te worden, alle

achtergehouden voorwaarden zijn strafbaar en zal ervoor zorgen

dat de verzekering zich terugtrekt.

bottom of page